การคมนาคมขนส่ง | Yuzawa Town Tourism Association

การคมนาคมขนส่ง

การคมนาคมขนส่ง

เป็นสกีรีสอร์ทชั้นนำของญี่ปุ่นที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนในแต่ละปีมากกว่า 2 ล้านคน เหมาะสำหรับเลือกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งเมื่อท่านมาเที่ยวญี่ปุ่น