Wi-Fi | ข้อมูลการท่องเที่ยวเอจิโกะ ยุซาวะ|ข้อมูลสกีท่องเที่ยว

สมาคมการท่องเที่ยวเมืองยูซาว่า

คันดะสึ 300 เมืองยูซาว่า นีงะตะ ประเทศญี่ปุ่น
โทร +81-25-785-5505 / แฟกซ์ +81-25-785-5833 /
อีเมล info@e-yuzawa.gr.jp

Wi-Fi

บริเวณนาเอบะ

  พื้นที่ที่สามารถใช้ Wi-Fi ล็อบบี้ ล็อบบี้ 1ห้อง ห้องจัดเลี้ยง ระเบียง (ทางเดิน)  
Takenokoyama Sanso - - - -
Family House Akashiya - - - -
Lodge New Hitomi - -
Lodge Yamanoyu - - - สามารถใช้ได้ทุกที่ทั่วทั้งอาคาร
Hotel Tomiya - - - -

บริเวณคากูระมิสึมาตะ

  พื้นที่ที่สามารถใช้ Wi-Fi ล็อบบี้ ล็อบบี้ 1ห้อง ห้องจัดเลี้ยง ระเบียง (ทางเดิน)  
Lodge HELBRONNER - - -
Lodge Charlie Brown - - - สามารถใช้ได้ที่ห้องอาหาร เลาจน์ และลานจอดรถ
Pension Zion - สามารถใช้ได้ทุกที่ทั่วทั้งอาคาร
Kaikake Onsen - - -

บริเวณนาคาซาโตะ

  พื้นที่ที่สามารถใช้ Wi-Fi ล็อบบี้ ล็อบบี้ 1ห้อง ห้องจัดเลี้ยง ระเบียง (ทางเดิน)  
Angel Grandia - - - - - สามารถใช้ได้เฉพาะบริเ วณเลาจน์ชั้น2
Family House Shirayuki - - - -
Paseri-no-mori - - -
Villa Green Grass - - - -
Marukiya Ryokan - -

บริเวณอิวัปปาระ

  พื้นที่ที่สามารถใช้ Wi-Fi ล็อบบี้ ล็อบบี้ 1ห้อง ห้องจัดเลี้ยง ระเบียง (ทางเดิน)  
Ginrei Hotel - - - - -
Hotel Alphastar - - - -
Seina-inn Fujiya - -
Hotel Alpine - - - - สามารถใช้ได้ที่ห้องอาหาร
Iwappara Pit Inn - -

บริเวณยูซาวา

  พื้นที่ที่สามารถใช้ Wi-Fi ล็อบบี้ ล็อบบี้ 1ห้อง ห้องจัดเลี้ยง ระเบียง (ทางเดิน)  
Lodge Masaemon - - -
Minshuku Toyo - - - สามารถใช้ได้ที่ห้องอาหาร
Lodge Suehiro - สามารถใช้ได้ทุกที่ทั่วทั้งอาคาร
Hirokawa Hotel -
Jonnobi-no-yado Omine sansou - -